PostHeaderIconStichting Vrienden WBWL

logo_St._Vrienden_WBWLDe Stichting Vrienden van de  West Brabantse Waterlinie is in september 2000 opgericht met het doel de waterlinie weer zichtbaar en beleefbaar in het landschap te maken. De afgelopen jaren hebben wij kunnen bewerkstelligen dat alle betrokkenen in het gebied bereid zijn samen te werken aan een herstelplan, waardoor de cultuurhistorische waarde, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieve waarde van de linie beter tot hun recht kunnen komen.

Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen zijn er meer vrienden van Fort de Roovere en de West Brabantse Waterlinie nodig. Als u deze activiteiten wilt steunen, wordt dan donateur van de stichting voor 20,00 euro per jaar.

U kunt zich opgeven bij Stichting Vrienden van West Brabantse Waterlinie, zie in de horizontale balk onder "Contact" en dan graag aanklikken dat u zich aanmeldt als vriend/donateur.