PostHeaderIconBibliotheek

De Bibliotheekbestaat o.a. uit :

- een lijst met vestingbouwkundige begrippen,

- een aantal artikelen uit tijdschriften, die in de afgelopen decennia over de West
  Brabantse Waterlinie zijn verschenen en

- informatie over archeologische vondsten.

Een scala aan achtergrondinformatie ten behoeve van uw verkenning in het gebied van de West Brabantse Waterlinie


In de afgelopen 40 jaar zijn onder andere in 'de Waterschans" diverse interessante artikelen over de WBWL verschenen, waarvan u er onder "artikelen in tijd-
schriften"
 een 12-tal aantreft.
De Waterschans is een uitgave van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom.
Meer artikelen over de waterlinie en de vestingstad Bergen op Zoom zijn te vinden op de website van Het Markiezenhof, het unieke 15e eeuwse stadspaleis van Bergen op Zoom. En wel onder www.Markiezenhof.nl >> Zoeken en Vinden en >> Tijdschrift de Waterschans.

In een artikel van de gemeentelijk archeoloog Marco Vermunt vindt u onder "archeologisch onderzoek" informatie over archeologische vondsten rond de WBWL.