PostHeaderIconFoto's en Kaarten

Onder deze rubriek vindt u  een aantal oude kaarten en foto’s van de West Brabantse Waterlinie.

Allereerst zijn enkele afbeeldingen van oude kaarten verzameld, waardoor u een indruk krijgt hoe het gebied er in de 17 en 18e eeuw heeft uitgezien.

Tevens vindt u hier een collectie  foto’s  over periode van vóór 2008 tot heden. Deze toont aan welke grote wijzigingen Fort de Roovere, de buitengracht van Fort Pinssen en de Liniewal daartussen hebben ondergaan om de West Brabantse Waterlinie en met name Fort de Roovere ‘boven water’ te krijgen, dat wil zeggen weer zichtbaar en beleefbaar in het landschap. 

Tegelijk met de herstelwerkzaamheden aan de Liniewal, langs de Ligne, is door de afgraving van ca. 1 meter grond oostelijk van de liniegracht een ideaal moerassig leefgebied ontstaan voor salamanders, libellen, vogels en kleine zoogdieren. Ook de flora en fauna herstelt zich tot de oude waarden. Op de beelden ziet u de dieren, insecten en plantensoorten die u in dit gebied kunt aantreffen.