PostHeaderIconWelkom op de website van de West Brabantse Waterlinie

Het uit de vergetelheid halen en grondig renoveren van een van de oudste waterlinies van Nederland is op een oor na gevild. De afgelopen jaren gebeurde er iets groots met het voormalige verdedigingswerk tussen Bergen op Zoom en Steenbergen. De voormalige forten ontworstelden zich aan de woekerende natuur, grachten werden uitgediept en opnieuw onder water gezet. De waterlinie uit 1628 werd opnieuw tot leven gewekt.

Een oude kaart van Professor Franciscus van Schoten, getekend in 1629, geeft een prachtig totaalbeeld van de oorspronkelijke waterlinie.

WBWL_kaart_van_Schoten_beigeBRL-010A

           Kaart van de Waterlinie getekend door Prof. van Schoten in 1629

 

Het resultaat van het herstel is indrukwekkend. Oude tijden herleven. Deze website geeft een beeld van verleden en heden. De website is zo een mooie voorbereiding op een bezoek aan dit unieke stuk West-Brabant aan de voet van de Brabantse Wal. Eén van de prachtige tuinen van Brabant.

Initiator hierachter is de inmiddels overleden Johannes Sinke (oud-wethouder van de voormalige gemeente Halsteren). De Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie is in zijn spoor vanaf 2000 actief om - samen met alle betrokken partijen in het gebied - de cultuurhistorische waarde, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieve mogelijkheden beter tot hun recht te laten komen in een prachtige combinatie van cultuurhistorie, natuur en waterberging.

Voor de realisatie werd in 2002 een convenant afgesloten tussen negen partijen:
de Stichting Brabants Landschap, de Vereniging Natuurmonumenten, het Waterschap Scheldekwartier (thans Brabantse Delta), de Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen, de Stichting Menno van Coehoorn en de Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie. Later voegde ook Drinkwaterbedrijf Evides zich hierbij.